SZKOLENIA i DORADZTWO BHP

Szkolenia BHP, doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  

Pełna dokumentacja związana z  oceną ryzyka zawodowego , aktualizacje oraz  pomoc w doborze   środków zapobiegawczych.

REPREZENCJA KLIENTA PRZED PIP i PIS

Występujemy w imieniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspecji Pracy oraz Panswowej Inspecji Sanitarnej.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ bezpieczeńswo środowiska pracy.

CHEŁM, ul. GRANICZNA 19

SAFE SZKOLENIA BHP CHEŁM

Reperesentacja klienta przed PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) oraz PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna), jest jedną z najmocniejszych stron naszej firmy. Nasi eksperci znają się doskonale na swojej profesji i ochronią klienta, przed problemami wynikającymi głównie z niewiedzy. Nie tylko przygotują na kontrolę te zapowiedziana lub nie, ale również zadbają aby taka kontrola przebiegła w sposób prawidłowy.

Reprezentacja klienta przed PIS oraz PIP, wymaga upoważnienia przez klienta do takiej funkcji. Następnie nasi eksperci muszą dostać wgląd do dokumentów firmowych, aby przygotować firmę do kontroli, która zapewne prędzej czy później nadejdzie.

Nasi pracownicy przeanalizują procesy technologiczne jakie są obecne w obiekcie klienta, odniosą to do obowiązujących przepisów prawnych, i zasugerują zmiany lub ewentualne wdrożenia, które będą miały na celu zabezpieczenie klienta przed karami. Dotyczy to zarówno działań fizycznych w zakładach, jak i rewizji dokumentacji.

Dokumentacja jaką przejrzą nasi pracownicy dotyczy:

1) Państwowa Inspekcja Sanitarna:
-upoważnienie do reprezentowania firmy przed organami kontroli,
-zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy,
-szkolenia BHP (zaświadczenia),
-ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w zakładzie,
-rejestr czynników szkodliwych i sprawozdania z pomiarów środowiska pracy,
-książka kontroli przedsiębiorcy,

-rejestr czynników biologicznych,
-rejestr czynników rakotwórczych/mutagennych,
-rejestr stosowanych substancji i mieszanin chemicznych,
-dokumenty rejestrowe firmy (KRS, NIP, Regon),
-rejestr przydziału odzieży roboczej i ochronnej,
-umowy w zakresie gospodarki odpadami, konieczne są pełne dane firm (wywóz/odbiór ścieków, śmieci, odpadów niebezpiecznych i podlegających recyklingowi i odbiorowi jako opakowania zwrotne)

2) Państwowa Inspekcja Pracy:
-komplet dokumentów dotyczących BHP,
-kontrola wynagrodzeń za pracę,
-rejestr czasu pracy,
-weryfikacja planów urlopowych,
-kontrola przestrzegania uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
-kontrola zgodności z wymaganiami prawnymi w kwestii zatrudniania młodocianych oraz osób niepełnosprawnych,
-kontrola legalności zatrudnienia,
-kontrola wymagań technicznych maszyn,

Nasi pracownicy przeanalizują i doprowadza do porządku dokumentację firmy oraz będą reprezentować klienta w trakcie kontroli, w taki sposób, aby kontrola przebiegła szybko, sprawnie i z pozytywnym skutkiem. Zweryfikują również uprawnienia, wiedzę oraz sposób kontroli inspektora, aby nie doszło do nadużyć i przekłamań w raporcie. Zareagujemy natychmiast na wszelkie zastrzeżenia inspektora, które będą naciągane, lub wręcz niezgodne ze stanem faktycznym lub oficjalnymi wymogami. Bierzemy pełna odpowiedzialność za wynik kontroli oraz w razie konieczności, będziemy bronić klienta przed sądem pracy lub innymi organami. 

Prawo pracy jest bardzo rozbudowane i zawiłe, dlatego warto powierzyć spełnianie jego wymogów najlepszym specjalistom, takim jak nasi pracownicy.