SZKOLENIA i DORADZTWO BHP

Szkolenia BHP, doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  

Pełna dokumentacja związana z  oceną ryzyka zawodowego , aktualizacje oraz  pomoc w doborze   środków zapobiegawczych.

REPREZENCJA KLIENTA PRZED PIP i PIS

Występujemy w imieniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspecji Pracy oraz Panswowej Inspecji Sanitarnej.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ bezpieczeńswo środowiska pracy.

CHEŁM, ul. GRANICZNA 19

SAFE SZKOLENIA BHP CHEŁM

Każdy ma prawo do tego, aby pracować w środowisku, które jest zdrowe i bezpieczne dla niego.
Szanująca się firma, dbająca o swój prestiż powinna zadbać o to, aby pracownicy mogli działać i przebywać w jak najbardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Firma może podjąć decyzję o zorganizowaniu szkoleń na terenie firmy lub poza nią, ale może też skorzystać z doradztwa w zakresie przepisów BHP

Dlaczego ta forma wydaje się nęcąca? Przede wszystkim dlatego, że oddajemy nadzór nad bezpieczeństwem i oceną ryzyka pracy wykwalifikowanym i przeszkolonym pracownikom, których zdobyte doświadczenie pozwala się płynnie poruszać w temacie, a także, chwilami, skomplikowanych przepisach. Jeśli jesteśmy właścicielem firmy i chcemy rozpocząć działalność to na pewno zadamy sobie w którymś momencie pytanie:
Jakie instrukcje powinny znajdować się na terenie mojego przedsiębiorstwa/firmy?
Jak ocenić ryzyko zawodowe pracowników? O czym i w jaki sposób powinienem poinformować pracowników ze względu na zaistniałe zagrożenia?
Te i wiele innych pytań może przyprawić o zawrót głowy, mamy odczucie jakby temat zaczął na przerastać.

Doradztwo w zakresie przepisów BHP obejmuje szereg usług, które mogą pomóc nam opanować wewnętrzny chaos i pozwolić skupić się na produkcji, wytwórstwie i wszelkiej innej działalności naszej firmy.
Firma zewnętrzna jest w stanie zająć się kompleksowo wszystkimi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa, higieny pracy oraz otoczyć opieką pracowników, udzielając właściwych wskazówek i organizując potrzebne szkolenia.

Doradztwo w zakresie przepisów BHP:
• Współpracuje z PIP oraz PIS, a także Urzędem Nadzoru Technicznego oraz z innymi jednostkami jak służba zdrowia, społeczna inspekcja pracy itd.
• Może brać udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz odbiorach technicznych nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów. Dotyczy to także urządzeń znajdujących się na terenie firmy czy przedsiębiorstwa, które mogą mieć wpływ na warunki bhp.
• Pomóc w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp.




Ważną funkcją doradztwa jest monitorowanie na bieżąco przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Nie możemy liczyć na to, że raz wprowadzone przepisy całkowicie zdyscyplinują wszystkich pracowników.
Gdyby tak było, nie zdarzałyby się wypadki w pracy.
Ale uwaga jest też skierowana na właściciela przedsiębiorstwa/ firmy/ zakładu, zewnętrzna kontrola informuje o wystąpieniu zagrożeń
i skłania do ich usunięcia.
Taka forma wpływa na poprawę samopoczucia pracowników i pozwala czuć się bezpiecznie.

Doradztwo w zakresie przepisów bhp może przygotować także ocenę
i analizę stanu bhp w firmie. W przypadku zaistniałych zagrożeń
i wypadków na terenie zakładu doradca może wejść pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku, a także określić co należało by zmienić, aby nie doszło do ponownego zdarzenia.


Niezwykle przydatną usługą jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Na zupełnie inne zagrożenia wystawiony jest bibliotekarz, pracownik kolei
czy pielęgniarka. 

Doradztwo w zakresie przepisów bhp jest także niezwykle przydatne podczas dokonywania rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów dotyczących bhp. 

Ważnym elementem w oferowanej pomocy jest prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników firmy. 
Taki stały system szkoleń (np. okresowych) to gwarancja, że pracownicy są dobrze wyedukowani w kwestii bezpieczeństwa i dbania o swoje zdrowie w pracy.
To firma zadecyduje jakie szkolenia są konieczne i zadba o terminarz. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo firma doradcza może wskazać, dla których osób praca na danym stanowisku jest zabroniona. 

W kompetencjach firmy doradczej jest także prowadzenie komórki zajmującej się zagadnieniami ochrony ppoż lub ochrony środowiska. 

Wprowadzenie przepisów bhp i wszystkich związanych z tym konsekwencjami nie jest kwestią wyboru. 
Każdy pracodawca ma obowiązek dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy.