SZKOLENIA i DORADZTWO BHP

Szkolenia BHP, doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  

Pełna dokumentacja związana z  oceną ryzyka zawodowego , aktualizacje oraz  pomoc w doborze   środków zapobiegawczych.

REPREZENCJA KLIENTA PRZED PIP i PIS

Występujemy w imieniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspecji Pracy oraz Panswowej Inspecji Sanitarnej.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ bezpieczeńswo środowiska pracy.

CHEŁM, ul. GRANICZNA 19

SAFE SZKOLENIA BHP CHEŁM

DORADZTWO I SZKOLENIA BHP
UL. GRANICZNA 19
22-100 CHEŁM
TEL.
 608 666 143