SZKOLENIA i DORADZTWO BHP

Szkolenia BHP, doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  

Pełna dokumentacja związana z  oceną ryzyka zawodowego , aktualizacje oraz  pomoc w doborze   środków zapobiegawczych.

REPREZENCJA KLIENTA PRZED PIP i PIS

Występujemy w imieniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspecji Pracy oraz Panswowej Inspecji Sanitarnej.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ bezpieczeńswo środowiska pracy.

SZKOLENIA BHP CHEŁM

Doradztwo i szkolenia BHP


Wyzwania, z którymi musi się zmierzyć pracodawca prowadzący działalność gospodarczą wymagają cierpliwości i dokładnego planowania. Wśród nich należy wymienić organizację szkolenia BHP. Niewiele osób wie, że szkolenia BHP to obowiązek pracodawcy w stosunku do pracowników, ale także praktykantów i uczniów szkół zawodowych, którzy są zatrudniani w celu przyuczenia ich do zawodu. Taki obowiązek wykonywania szkoleń z zakresu BHP nakłada na pracodawców kodeks pracy. Szkolenia BHP powinny być wykonywane przez profesjonalistów. Dlatego warto jest skorzystać z dostępnej oferty szkoleniowej w tym zakresie.Oferta szkoleń z zakresu BHP i sposób ich przeprowadzania.


Szkolenia z zakresu BHP dostępne w ofercie, są w stanie spełnić oczekiwania wszystkich osób fizycznych i pracodawców z różnych branż działalności. Zostały one przygotowane w taki sposób, żeby maksymalnie zaspokoić potrzeby zainteresowanych nimi osób indywidualnych, firm i instytucji co do zakresu i sposobów przekazywania wiedzy. W tej drugiej kwestii można dokonać wyboru pomiędzy szkoleniami w formie wykładów, szkoleniami typowo warsztatowymi, jak i samokształceniem (także w formie e-booków i testów online). Szkolenia BHP na życzenie klienta mogą kończyć się specjalnym testem weryfikującym stopień przyswojenia wiedzy. Co niezwykle istotne, po zorganizowaniu takiego szkolenia, pracodawca otrzymuje specjalne zaświadczenia, które może umieścić w aktach osobowych danego pracownika.Jakie szkolenia są dostępne w ofercie?W ofercie znajdują się przede wszystkim wstępne szkolenia BHP, podczas których uczestniczące w nich osoby zapoznawane są z przepisami kodeksu pracy w kwestii BHP, z układami zbiorowymi, jak i z obowiązującymi w danym miejscu pracy regulaminami. Oprócz tego, w trakcie wstępnego szkolenia BHP, przy wykorzystaniu profesjonalistów, możliwe jest także przekazanie wiedzy w kwestii udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu pracy. Oprócz szkolenia wstępnego, istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia okresowego.

Okresowe szkolenia BHP powinny być powtarzane co pewien czas tak by nie było wątpliwości ze strony organów kontrolujących dokumentację kadrowo-płacową. Inną grupę szkoleń BHP stanowią szkolenia specjalistyczne. W ich przypadku zakres wiedzy z zakresu BHP jest dostosowany do bieżących potrzeb pracodawcy lub szefa określonej instytucji, Wówczas do standardowych tematów omawianych na szkoleniu i związanych ze stanowiskiem, dołączają jeszcze tematy dodatkowe, jak np.: pierwsza pomoc w razie wypadku i ewakuacja z miejsca zdarzenia, przygotowanie dokumentacji powypadkowej lub też ocena ryzyka zawodowego.Kadra pracowników prowadzących szkolenia.W kadrze pracowników przeprowadzających szkolenia z zakresu BHP znajdują się profesjonaliści posiadający uprawnienia w dziedzinie samego BHP, jak i ochrony zdrowia i życia w razie jego zagrożenia. Dzięki temu po odbyciu szkolenia z zakresu BHP nie powinno być wątpliwości co do profesjonalizmu w kwestii zakresu przekazywanej przez nich wiedzy. Osoby prowadzące szkolenia oprócz posiadania specjalistycznej wiedzy cechują się także wysoką kulturą osobistą i cierpliwością.Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleń BHP?Korzystanie z usług firmy zewnętrznej przy szkoleniach BHP niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze, tworzenie samodzielnego stanowiska do celów BHP często mija się z celem ze względu na fakt wąskiego zakresu czynności osoby odpowiedzialnej za BHP i generowanie przez to zbyt dużej ilości dodatkowych koszów.. W takiej sytuacji tańszym i bardziej elastycznym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firmy szkoleniowej. Ponadto decydując się na firmę zewnętrzną przy szkoleniach BHP, trzeba wziąć również pod uwagę oszczędność czasu. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej pozwala zmniejszyć czas przeznaczony na organizację i odbycie szkolenia do niezbędnego minimum. Po trzecie, szkolenia BHP organizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, umożliwiają przekazanie fachowej wiedzy w przystępny sposób, co pozwoli na uniknięcie wystąpienia wypadku w pracy w przyszłości.